SEZON 2022/2023

P R O D U K C J E   W   R E P E R T U A R Z E:

  1. FAST FOOT FOOLS, koncepcja, reż., chor., dramaturgia: Anna Piotrowska (inspirowane spektaklem z 2017 r. Fast Food Foot), kreacja i wykonanie artyści zespołu Teatru Rozbark | premiera 23 czerwca 2023, Teatr Rozbark.
  2. DZIADOWISKO, koncepcja, reż., dramaturgia: Anna Piotrowska; chor. Anna Piotrowska & Michaił Zubkow, kreacja i wykonanie artyści zespołu Teatru Rozbark i Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” | premiera 9 grudnia 2022, Teatr Rozbark.
  3. BESTIE, koncepcja, reż. i chor.: Anna Piotrowska, tańczą: Kamil Bończyk, Joanna Brodniak,Julia Lewandowska, Łukasz Szleszyńki, (Alexey Torgunakov), Katarzyna Zioło, Daniel Zych, asystentura: Sabina Letner, | premiera 1 października 2022, Teatr Rozbark.
  4. GEMINI tryptyk, chor. Anna Piotrowska, tańczą: Kamil Bończyk, Joanna Brodniak, Anna Piotrowska, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło (premiera luty 2022, Teatr Rozbark) – spektakl Polskiej Sieci Tańca 2022.
  5. POLICZALNI, chor. Anna Piotrowska, kooprodukcja: Teatr Rozbark | Teatr Zawirowania, tańczą: Kamil Bończyk, Joanna Brodniak, Stanisław Bulder, Ewa Noras, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło, muzyka: Aleksandra Piotrowska  | premiera, Teatr Rozbark, wrzesień 2021.
  6. Panny z Przyszłości, dramaturgia i reżyseria: Anna Piotrowska, kreacja i wykonanie: Kamil Bończyk, Julia Lewandowska, Anna Piotrowska, Daniel Zych | 26 marca 2022, Scena Cechownia, Teatr Rozbark.
  7. TERYTORIUM, chor. Anna Piotrowska | kreacja i wykonanie: Joanna Brodnia, Katarzyna Zioło | premiera: 8 kwietnia 2022, Teatr Rozbark
  8. balance of democracy, chor. Anna Piotrowska | kreacja i wykonanie: Kamil Bończyk, Daniel Zych | premiera: 29 kwietnia 2022, Teatr Rozbark
  9. TRIBUTE TO, chor. Anna Piotrowska | kreacja i wykonanie: Kamil Bończyk, Joanna Brodniak, Julia Lewandowska, (Łukasz Szleszyński), Anna Piotrowska, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło, Daniel Zych | premiera: 29 kwietnia 2022, Teatr Rozbark.
  10. SZEKSPIR : MAKIETA, kolektyw dziewczyński: blisko – Mira Mańka, Anna Rogóż, kreacja: Kamil Bończyk, Julia Lewandowska, Łukasz Szleszyński, Szymon Michlewicz-Sowa, Katarzyna Zioło, Daniel Zych (premiera sierpień 2021, Festiwal Szekspir OFF).

PRODUKCJE TEATRU