MISJA

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, jak sama nazwa mówi, spaja w sobie pięć ważnych elementów – łączy i przenika dziedziny teatru, tańca, i ruchu, będąc instytucją miasta Bytomia, mieszczącą się w dzielnicy Rozbark. Jednym z atutów, który pozwala rozwijać naszą działalność jest siedziba instytucji – wyjątkowy budynek Cechowni kopalni Rozbark.

Naszą MISJĄ jest przybliżać widzom sztukę tańca poprzez różne formy od festiwali i rezydencji, po programy edukacyjne i społeczne, mające za zadanie animować głównie środowisko lokalne, tworząc jednocześnie jedno z ważniejszych miejsc na tanecznej mapie Polski. Nie zapominamy i kontynuujemy myśl BYTOMIA TAŃCZĄCEGO, w którym najważniejsze jest przebudzenie energii i zmotywowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz stworzenie wspólnej przestrzeni kulturotwórczej.

Wydobywamy pokłady energetyczne, kreatywne, fizyczne, cielesne, świadomościowe, poznawcze. Tworzymy i propagujemy sztukę tańca współczesnego, wzbogacanego o różne formy teatralne i ruchowe. Wreszcie, akcentujemy obecność teatru w Bytomiu.

Jako teatr prowadzimy działania przede wszystkim w obszarach:

artystycznym i produkcyjnym – tworzymy własne spektakle oraz prezentujemy najciekawsze przedstawienia teatru tańca współczesnego i jego różnorodnych form, goszcząc na swoich deskach najwybitniejsze zespoły zarówno z Polski, jak i ze świata.

edukacyjnym oraz społecznym – rozwijamy ofertę edukacyjną w postaci zajęć stałych, cyklicznych warsztatów oraz festiwalu tańca współczesnego, a także tworzymy projekty społeczne tak, aby z proponowanych zajęć i spektakli, mogły korzystać także osoby, dla których wydarzenia te pozostają poza możliwościami finansowymi oraz wszelkiego rodzaju środowiska defaworyzowane, poprzez organizację szeregu projektów dla osób starszych, niepełnosprawnych bądź wykluczonych ze względu na status społeczny.

O NAS

Teatr ROZBARK działa w Bytomiu od 2014 roku i w tym czasie przygotował ponad 20 premier, zaznaczając swoją obecność na ogólnopolskiej mapie tanecznej. W postindustrialnej przestrzeni byłej Cechowni KWK Rozbark tworzymy przede wszystkim spektakle taneczne, uczestniczymy w międzynarodowych projektach artystycznych, a także rozwijamy działania edukacyjne i społeczne dla różnych grup odbiorców. Wspieramy niezależnych artystów udostępniając im przestrzeń w ramach rezydencji. W 2017 roku byliśmy współorganizatorem Polskiej Platformy Tańca – jednego z najważniejszych wydarzeń sztuki tańca w Polsce, a także Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Z naszymi spektaklami odwiedziliśmy najważniejsze ośrodki taneczne w Polsce: Warszawę, Wrocław, Kraków, Lublin, Białystok, Gdańsk, Poznań i wiele innych miast. Występowaliśmy również w Niemczech, Francji, Holandii i na Węgrzech. Spektakle Teatru ROZBARK zdobywały nagrody i wyróżnienia na festiwalach oraz zostały nagrodzone w 2016 roku dwoma Złotymi Maskami – Nagrodami Marszałka Województwa Śląskiego – dla Elżbiety Okupskiej i Anny Piotrowskiej.

Naszym celem jest rozwój środowiska tanecznego w Polsce i ugruntowanie pozycji Bytomia, jako ważnego ośrodka tanecznego w kraju. Nie bez znaczenia jest tutaj bliskie sąsiedztwo Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego i Wydziału Teatru Tańca, Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, które co roku opuszczają kolejni absolwenci, którym pragniemy umożliwić rozwój i wspierać prezentacje ich dorobku na naszej scenie.

Istotne w tanecznej historii teatru jest zaznaczenie obecności znakomitych artystów z nim związanych, takich jak: Kaya Kołodziejczyk, śp. Rafał Urbacki, Uri Ivgi & Johan Greben, Anna Piotrowska, Cecilia Moisio, Helena Ganjalyan, Jakub Lewandowski, Maciej Kuźmiński. W ciągu siedmiu sezonów działalności teatru mieliśmy przyjemność pracować z wieloma młodymi twórcami projektów autorskich, a także z szeregiem wspaniałych artystów-tancerzy, którzy na przestrzeni lat tworzyli zmieniający się zespół artystyczny pod kierunkiem wyżej wymienionych choreografów (Agnieszka Doberska, Ilona Gumowska, Tomasz Foltyn, Aniela Kokosza, Biały, Barbara Bujakowska, Sonia Egner | Alyona Lezhava, Jin Hwan Seok, , Stefano Silvino, Oleg Stepanov, Elisa Teodori, Sonia Zini, Olivier Mahar, Małgorzata Mielech, Katarzyna Ustowska, Łukasz Przytarski | Alexey Torgunakov, Artur Bieńkowski | Piotr Mateusz Wach, Szymon Dobosik, Kamil Bończyk, Jacek Niepsujewicz, Angelika (Tomasik) Lisowska, Kamil Pilarski, Maciej Kosteczka, Anna Mikuła, Joanna Chułek, Wojciech Chowaniec, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Jan Lorys, Tomek Urbański | Dominika Wiak, Wojciech Furman, Daniel Leżoń, Oscar Mafa, Paweł Urbanowicz, Michał Woźnica, Monika Witkowska, Karolina Kardasz, Wiktoria Zawadzka, Paweł Kozłowski, Wojciech Marke Kozak, Omar Karbulut).

Istotnym wydarzeniem artystycznym jest powołanie po prawie dwuletniej przerwie zespołu artystycznego, który od 2021 r. tworzą: Joanna Brodniak, Katarzyna Zioło, Kamil Bończyk i Alexey Torgunakov. Zespół pracuje pod opieką artystyczną Anny Piotrowskiej. Nasze ważne plany na 2021 r. rozwijające zespół artystyczny to  przeprowadzenie pilotażowego specjalnego programu stażowego dla absolwentów Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu  realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu pt.:  “Teren Tańca – program tworzenia rynku pracy dla zawodowych tancerzy”.

W DZIAŁANIU

Teatr INTEGRA – integracyjna grupa taneczno-ruchowa, zainicjowana i prowadzona przez Ewelinę Dehn i Beatę Grzelak-Szwedę, działająca przy teatrze od 2014 roku, mająca na celu przełamywanie barier tanecznych. W jej ramach powstają spektakle współtworzone przez osoby o różnym stopniu niepełnosprawności.

Ciało jako medium – inicjatywa zrealizowana w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Myśl w ruchu”, adresowanego do młodzieży licealnej. Głównym celem programu było poszerzenie wiedzy uczniów szkół partnerskich z zakresu teatru tańca i ruchu, poprzez nieodpłatne wykłady, seminaria i warsztaty praktyczne dotyczące cielesności, ruchu i pracy nad świadomością ciała. W ramach programu uczniowie mieli możliwość obejrzenia 19 spektakli, po których odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Sztuki Tańca „dekatesy”.

Ogólnopolska Konferencja Kultury 2017 – przedsięwzięcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaplanowane z myślą o rozpoznaniu i wcieleniu w życie potrzeb i zamierzeń polskich środowisk artystycznych. W ramach konferencji odbyły się sympozja oraz plenarne obrady z udziałem środowiskowych autorytetów, artystów i organizatorów, którzy podjęli się omówienia najistotniejszych zagadnień wiążących się z aktualnym stanem kultury w Polsce, zarówno w jej wymiarze instytucjonalnym, jak i z punktu widzenia indywidualnego twórcy.

Polska Platforma Tańca 2017 – wydarzenie mające na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych produkcji tanecznych powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów. Podczas finału PPT 2017 na naszych deskach zostało zaprezentowanych 13 spektakli.

mufmi_Rozbark – program edukacyjno-artystyczny oparty o autorski teatr Anny Piotrowskiej, skupiający się na ciele, szeroko pojętym ruchu, tańcu, improwizacji i budowaniu kompozycji.
W ramach projektu zostały zrealizowane dwa spektakle: White house (2017) oraz Out of structure (2018).

Młodzi na scenę w 2018 roku uruchomiliśmy program rezydencyjny, mający na celu producenckie wsparcie artystów reprezentujących szeroko rozumiany teatr tańca i ruchu w przygotowaniu premierowego spektaklu. Dotychczas zrealizowane w ramach rezydencji propozycje, to:

Biegnący | Z. Kasprzyk

Pejzaż przed katastrofą | H. Delimat

smell.me.ordinary piece | Company HAA & ODD

Manhattan | D. Wiak, D. Komędera-Miśkiewicz

Solo Duo Dance Festival – festiwal jest międzynarodową platformą małych form tańca współczesnego, na której prezentują się tancerze i choreografowie z całego świata. Finał festiwalu odbywa się w Budapeszcie, a od jedenastu lat tworzone są półfinały – jeden z nich właśnie w naszych murach. Festiwal pozwala tancerzom niezależnym, jak również zrzeszonym w teatrach tańca, na rozwój indywidualnych koncepcji artystycznych.

Grajfka – nasz autorski program, którego realizacja możliwa była dzięki wsparciu Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w Ruchu 2019″. Projekt obejmował trzymiesięczny cykl zajęć z młodzieżą z tańca współczesnego. Działania kreatywne, skoncentrowane głównie na procesie, wzbogaciła seria warsztatów oraz wykładów teoretycznych z gościnnymi pedagogami.