MISJA

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, jak sama nazwa mówi, spaja w sobie pięć ważnych elementów – łączy i przenika dziedziny teatru, tańca, i ruchu, będąc instytucją miasta Bytomia, mieszczącą się w dzielnicy Rozbark. Jednym z atutów, który pozwala rozwijać naszą działalność jest siedziba instytucji – wyjątkowy budynek Cechowni kopalni Rozbark.

Naszą MISJĄ jest przybliżać widzom sztukę tańca poprzez różne formy od festiwali i rezydencji, po programy edukacyjne i społeczne, mające za zadanie animować głównie środowisko lokalne, tworząc jednocześnie jedno z ważniejszych miejsc na tanecznej mapie Polski. Nie zapominamy i kontynuujemy myśl BYTOMIA TAŃCZĄCEGO, w którym najważniejsze jest przebudzenie energii i zmotywowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz stworzenie wspólnej przestrzeni kulturotwórczej.

Wydobywamy pokłady energetyczne, kreatywne, fizyczne, cielesne, świadomościowe, poznawcze. Tworzymy i propagujemy sztukę tańca współczesnego, wzbogacanego o różne formy teatralne i ruchowe. Wreszcie, akcentujemy obecność teatru w Bytomiu.

Jako teatr prowadzimy działania przede wszystkim w obszarach:

artystycznym i produkcyjnym – tworzymy własne spektakle oraz prezentujemy najciekawsze przedstawienia teatru tańca współczesnego i jego różnorodnych form, goszcząc na swoich deskach najwybitniejsze zespoły zarówno z Polski, jak i ze świata.

edukacyjnym oraz społecznym – rozwijamy ofertę edukacyjną w postaci zajęć stałych, cyklicznych warsztatów oraz festiwalu tańca współczesnego, a także tworzymy projekty społeczne tak, aby z proponowanych zajęć i spektakli, mogły korzystać także osoby, dla których wydarzenia te pozostają poza możliwościami finansowymi oraz wszelkiego rodzaju środowiska defaworyzowane, poprzez organizację szeregu projektów dla osób starszych, niepełnosprawnych bądź wykluczonych ze względu na status społeczny.

O NAS

Teatr ROZBARK działa w Bytomiu od 2014 roku i w tym czasie przygotował wiele premier, zaznaczając swoją obecność na ogólnopolskiej mapie tanecznej. W postindustrialnej przestrzeni byłej Cechowni KWK Rozbark tworzymy przede wszystkim spektakle taneczne, uczestniczymy w międzynarodowych projektach artystycznych, a także rozwijamy działania edukacyjne i społeczne dla różnych grup odbiorców. Wspieramy niezależnych artystów udostępniając im przestrzeń w ramach rezydencji. W 2017 roku byliśmy współorganizatorem Polskiej Platformy Tańca – jednego z najważniejszych wydarzeń sztuki tańca w Polsce, a także Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Z naszymi spektaklami odwiedziliśmy najważniejsze ośrodki taneczne w Polsce: Warszawę, Wrocław, Kraków, Lublin, Białystok, Gdańsk, Poznań i wiele innych miast. Występowaliśmy również w Niemczech, Francji, Holandii i na Węgrzech. Spektakle Teatru ROZBARK zdobywały nagrody i wyróżnienia na festiwalach oraz zostały nagrodzone w 2016 roku dwoma Złotymi Maskami – Nagrodami Marszałka Województwa Śląskiego – dla Elżbiety Okupskiej i Anny Piotrowskiej, a w 2022 r. Anna Piotrowska otrzymała kolejną Złotą Maskę za choreografie “GEMINI tryptyk” i “POLICZALNI”.

Naszym celem jest rozwój środowiska tanecznego w Polsce i ugruntowanie pozycji Bytomia, jako ważnego ośrodka tanecznego w kraju. Nie bez znaczenia jest tutaj bliskie sąsiedztwo Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego i Wydziału Teatru Tańca, Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, które co roku opuszczają kolejni absolwenci, którym pragniemy umożliwić rozwój i wspierać prezentacje ich dorobku na naszej scenie.

Istotne w tanecznej historii teatru była i jest obecność znakomitych artystów związanych z nim w różnym czasie, chronologicznie: Kaya Kołodziejczyk, śp. Rafał Urbacki, Uri Ivgi & Johan Greben, Anna Piotrowska, Cecilia Moisio, Helena Ganjalyan, Jakub Lewandowski, Maciej Kuźmiński. W ciągu ośmiu sezonów działalności teatru mieliśmy przyjemność pracować z wieloma młodymi twórcami projektów autorskich, a także z szeregiem wspaniałych artystów-tancerzy, którzy na przestrzeni lat tworzyli zmieniający się zespół artystyczny pod kierunkiem wyżej wymienionych choreografów (Agnieszka Doberska, Ilona Gumowska, Tomasz Foltyn, Aniela Kokosza, Biały, Barbara Bujakowska, Sonia Egner | Alyona Lezhava, Jin Hwan Seok, Stefano Silvino, Oleg Stepanov, Elisa Teodori, Sonia Zini, Olivier Mahar, Małgorzata Mielech, Katarzyna Ustowska, Łukasz Przytarski | Alexey Torgunakov, Artur Bieńkowski | Piotr Mateusz Wach, Szymon Dobosik, Kamil Bończyk, Jacek Niepsujewicz, Angelika (Tomasik) Lisowska, Kamil Pilarski, Maciej Kosteczka, Anna Mikuła, Joanna Chułek, Wojciech Chowaniec, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Jan Lorys, Tomek Urbański | Dominika Wiak, Wojciech Furman, Daniel Leżoń, Oscar Mafa, Paweł Urbanowicz, Michał Woźnica, Monika Witkowska, Karolina Kardasz, Wiktoria Zawadzka, Paweł Kozłowski, Wojciech Marek Kozak, Omar Karbulut).

Istotnym wydarzeniem artystycznym po objęciu dyrekcji przez dr Annę Piotrowską było powołanie po prawie dwuletniej przerwie zespołu artystycznego, który od tworzą: Joanna Brodniak, Katarzyna Zioło, Kamil Bończyk, Alexey Torgunakov, Julia Lewandowska, Daniel Zych, Sabina Letner, Ewa Noras i Aleksandra Kępińska. Zespół pracuje pod dyrekcją artystyczną Anny Piotrowskiej. Naszym najważniejszym planem, który udało się zrealizować w 2021  i 2022 r., rozwijającym zespół artystyczny to przeprowadzenie specjalnego programu stażowego realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu pt.:  “Teren Tańca – program tworzenia rynku pracy dla zawodowych tancerzy”. Dzięki ogromnemu wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy i władz Miasta Bytomia, w tym Pana Prezydenta Adama Frasa mogliśmy powiększyć zespół o kolejnych artystów-tancerzy. Program stażowy skierowany jest do tancerek-tancerzy, którzy udokumentują swoją karierę artystyczną i/lub dla absolwentów uczelni o profilu tanecznym, dla absolwentów szkół baletowych i również absolwentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu.  Zespół pod dyrekcją Anny Piotrowskiej tworzyli również Łukasz Szleszyński, którego można zobaczyć w spektaklach “PROPAGANDA.ucieleśnienie”, “Bestie”, jak i Szymon Michlewicz-Sowa, Aleksandra Łuczak oraz Maria Lenczewska którzy byli na stażu artystycznym w naszym teatrze.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU ROZBARK posługuje się kategoriami tańca i teatru, w których studium postaci wyłania się z intelektualnego procesu, twórczej fantazji i poprzez złożoną fizyczną pracę ruchową. Zespół Teatru, działający pod dyrekcją artystyczną Anny Piotrowskiej, tworzą: Joanna Brodniak, Katarzyna Zioło, Kamil Bończyk, Alexey Torgunakov, Aleksandra Kępińska, Sabina Letner, Julia Lewandowska, Ewa Noras, Daniel Zych. Artyści w oparciu o autorskie metody pracy z ciałem, stworzone przez Piotrowską, wypracowują zindywidualizowany ruch i otwartą strukturę, łączącą materię ciała, słowa i eksplorację przestrzeni.

W spektaklach Teatru Rozbark nie dominuje ich forma taneczna, ale energia, pozostająca na styku różnych, czasem nieprzystających do siebie form ruchu oraz wydobywanie nowych wizji funkcjonowania człowieka w przestrzeni dotkniętej permanentną zmianą, dotyczącą m.in. kontekstu społecznego, jak również dynamiki przestrzeni spektakli, jak i dramaturgii.

Ważnym aspektem kreacyjnym zespołu jest również stworzony przez Piotrowską koncept ciała industrialnego – rozpadającego się i przekuwającego energię w ruch, wypełniony ciężkością i siłą wyrazu. „Ciało industrialne” nie jest nigdy do końca zdefiniowane, a raczej tworzy się wraz z dyskusją między artystami i odbiorcami sztuki, we wspólnie dzielonej przestrzeni Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.

W DZIAŁANIU

Rozbark Radio – podcast poświęcony m.in. „śląskim opowieściom. Jest to wielowymiarowa platforma wyrazu, odwołująca się do zagadnień doświadczenia śląska i śląskości: poprzez słowo i wyobraźnię, wzbogacona o aspekty szeroko pojętej cielesności połączonej z imersją dźwiękową. Jest to specyficzny rodzaj słuchowiska, gdzie zanurzam się, aby odkryć coś co zostało przysypane przez piaski czasu. Czym jest samotne drzewo, które wyrosło na “hołdzie”? Ta “gruba”, która wybija się w śląskim krajobrazie niczym Gaja zatrzymana w bezruchu? Koncepcja: Anna Piotrowska, Daniel Zych / prowadzenie i realizacja: Daniel Zych.

Studio Rozbark – program inwestowania w sprzęt audiowizualny, zakupiony dzięki programowi Infrastruktura MKiDN. W ramach Studio Rozbark zostały zrealizowane takie filmy jak: “Taki taniec”, “Solar identity”, “Apocaliptic trial”, “Zarapuj mnie Ślunsk”, film stypendialny pt.: “Z muzyką i tańcem przez Bytom” w reżyserii Alexeya Torgunakova,

Teren Tańca – program tworzenia rynku pracy dla zawodowych tancerzy –  realizowany w ramach programu specjalnego Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu, dzięki któremu możemy rozwijać zespół artystyczny.

ŚLĄSKA INICJATYWA INTENc/sE, platforma wymiany doświadczeń między artystami niezależnymi, lokalne święto tańca, którego celem jest obserwacja, promocja i wspieranie najciekawszych zjawisk na niezależnej scenie śląskiego teatru tańca. W listopadzie 2021 na Scenie Cechownia mieliśmy okazję zobaczyć sześć zespołów z ich autorskimi spektaklami: Teatr OdRuchu (Po drugiej stronie Wisły), Zokinazoli (Parówki rosną na drzewach), Poruszenie (Efekt motyla), Gliwicki Teatr Tańca (Przepływ), Teatr Tańca The Hoofers (2050) i spektakl Nazwisko (reż. Paulina Prokopiuk). Spektakl gościnny:  Forbidden Paths w choreografii Garretta Smitha i wykonaniu międzynarodowych gości – węgierskiej kompanii Miskolci Balett. Tak różnorodny i liczny w kontekście ilości występujących przegląd tańca na Śląsku pokazuje przede wszystkim niesamowity potencjał sceny niezależnej, a także dużo wspólnych celów i ambicji twórców – potrzebę wolności twórczej i poszukiwań, determinację do samoorganizacji i wytrwałości w dbaniu o własną edukację taneczno-aktorską, a także wspólną potrzebę kształtowania własnego języka scenicznego, mówienia o bieżących problemach współczesności, a także pracy kolektywnej. Wniosek: scena niezależna grupowego systemu wparcia, gestu budowania własnej tożsamości, potrzeby nieskrępowanego twórczego eksperymentu nie może istnieć, a bez samego zjawiska niezależnej sceny trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek działania na rzecz rozwoju tańca w ogóle.

Teatr INTEGRA – integracyjna grupa taneczno-ruchowa, zainicjowana i prowadzona przez Ewelinę Dehn i Beatę Grzelak-Szwedę, działająca przy teatrze od 2014 roku, mająca na celu przełamywanie barier tanecznych. W jej ramach powstają spektakle współtworzone przez osoby o różnym stopniu niepełnosprawności.

Solo Duo Dance Festival – festiwal jest międzynarodową platformą małych form tańca współczesnego, na której prezentują się tancerze i choreografowie z całego świata. Finał festiwalu odbywa się w Budapeszcie, a od jedenastu lat tworzone są półfinały – jeden z nich właśnie w naszych murach. Festiwal pozwala tancerzom niezależnym, jak również zrzeszonym w teatrach tańca, na rozwój indywidualnych koncepcji artystycznych.

Ciało jako medium – inicjatywa zrealizowana w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Myśl w ruchu”, adresowanego do młodzieży licealnej. Głównym celem programu było poszerzenie wiedzy uczniów szkół partnerskich z zakresu teatru tańca i ruchu, poprzez nieodpłatne wykłady, seminaria i warsztaty praktyczne dotyczące cielesności, ruchu i pracy nad świadomością ciała. W ramach programu uczniowie mieli możliwość obejrzenia 19 spektakli, po których odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Sztuki Tańca „dekatesy”.

Ogólnopolska Konferencja Kultury 2017 – przedsięwzięcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaplanowane z myślą o rozpoznaniu i wcieleniu w życie potrzeb i zamierzeń polskich środowisk artystycznych. W ramach konferencji odbyły się sympozja oraz plenarne obrady z udziałem środowiskowych autorytetów, artystów i organizatorów, którzy podjęli się omówienia najistotniejszych zagadnień wiążących się z aktualnym stanem kultury w Polsce, zarówno w jej wymiarze instytucjonalnym, jak i z punktu widzenia indywidualnego twórcy.

Polska Platforma Tańca 2017 – wydarzenie mające na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych produkcji tanecznych powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów. Podczas finału PPT 2017 na naszych deskach zostało zaprezentowanych 13 spektakli.

mufmi_Rozbark – program edukacyjno-artystyczny oparty o autorski teatr Anny Piotrowskiej, skupiający się na ciele, szeroko pojętym ruchu, tańcu, improwizacji i budowaniu kompozycji.
W ramach projektu zostały zrealizowane dwa spektakle: White house (2017) oraz Out of structure (2018).

Młodzi na scenę w 2018 roku uruchomiliśmy program rezydencyjny, mający na celu producenckie wsparcie artystów reprezentujących szeroko rozumiany teatr tańca i ruchu w przygotowaniu premierowego spektaklu. Dotychczas zrealizowane w ramach rezydencji propozycje, to:

Biegnący | Z. Kasprzyk  ||  Pejzaż przed katastrofą | H. Delimat  ||  smell.me.ordinary piece | Company HAA & ODD  ||  Manhattan | D. Wiak, D. Komędera-Miśkiewicz.

Grajfka – nasz autorski program, którego realizacja możliwa była dzięki wsparciu Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w Ruchu 2019″. Projekt obejmował trzymiesięczny cykl zajęć z młodzieżą z tańca współczesnego. Działania kreatywne, skoncentrowane głównie na procesie, wzbogaciła seria warsztatów oraz wykładów teoretycznych z gościnnymi pedagogami.

SPACER PO TEATRZE