Teatr Rozbark
Logotyp XS experymentalna scena.

XS | eXperymentalna Scena

Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu artystycznego powracamy z nową odsłoną eksperymentalnej przestrzeni w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark pod nową nazwą
XS – eXperymentalna Scena.

 

XS to cykliczne, comiesięczne wydarzenie w Teatrze Rozbark, możliwość pokazania się dla osób, które chcą zaprezentować swoje artystyczne projekty (performance, spektakl, koncert, video, wystawa, instalacja itp.) na profesjonalnej scenie lub też w innej przestrzeni naszego Teatru.

Każda osoba będzie miała do dyspozycji profesjonalne zaplecze techniczne (oświetlenie, udźwiękowienie, multimedia oraz rejestracja pokazu).
Pokazy będą odbywać się w godzinach wieczornych, natomiast montaż (w zależności od potrzeb i ilości uczestników) będzie odbywać się dzień wcześniej w godz. 10:00 – 18:00.

 

Wyposażenie sceny dostępne pod linkiem:

Wyposażenie sceny

Prezentujące się osoby i publiczność biorą udział w wydarzeniu nieodpłatnie.

Organizator (Teatr Rozbark) nie pokrywa kosztów:

– przejazdu artystów biorących udział w wydarzeniu,
– związanych z transportem rekwizytów, elementów scenografii etc.
Rekwizyty, elementy scenografii etc. znajdują się po stronie artystów.

Organizator zapewnia noclegi dla artystów biorących udział w wydarzeniu, na preferencyjnych warunkach: 30 zł / osoba / doba.
Szczegółowe informacje o noclegach dostępne pod linkiem:

Pokoje gościnne

Warunkiem wzięcia udziału w XS jest nadesłanie zgłoszenia na adres mailowy xs@teatrrozbark.pl podając:
1. Imię i nazwisko,
2. Krótkie bio,
3. Tytuł prezentowanego materiału, przybliżony czas trwania oraz krótki opis (czego dotyczy oraz informacja w jakiej jest formie),
4. Link do wideorejestracji pracy (jeżeli istnieje),
5. Deklaracja daty występu.

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Uczestnicy “eXperymentalnej Sceny XS” w Teatrze Rozbark, przesyłając zgłoszenie, wyrażają zgodę na rejestrację spektaklu oraz swojego wizerunku do wykorzystania przez Teatr Rozbark w celach promocyjnych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1536 z późn. zm.), Teatr Rozbark jako producent spektaklu ma prawo do rejestracji i wykorzystania utworu w celach promocyjnych, a także do wykorzystania wizerunku uczestników spektaklu na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony wizerunku (art. 81 Kodeksu cywilnego). Uczestnicy, przesyłając zgłoszenie, wyrażają zgodę na takie wykorzystanie swojego wizerunku przez Teatr Rozbark.

 

Terminy najbliższych wieczorów XS:

29.05.2024 (środa) z ewentualnym montażem we wtorek 28.05.2024 | Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 29.04.

18.06.2024 (wtorek) z ewentualnym montażem 17.06.2024 | Zgłoszenia do 20.05. (ostatnia edycja w tym sezonie artystycznym)

Nabór do kolejnych edycji będzie ogłaszany na bieżąco na stronie Teatru Rozbark oraz w mediach społecznościowych.
Wszelkie pytania pytania dotyczące XS prosimy kierować na adres mailowy: xs@teatrrozbark.pl
Opiekunem inicjatywy jest Sabina Letner.

 

XS | CZYM JEST?

Antyhermetyczne działanie i eksperymentowanie nie tylko w swoim środowisku, są istotnymi elementami w rozwoju artystycznym twórców. Przestrzeń Teatru ROZBARK staje się laboratorium młodych twórców. Gościnne prezentacje m.in. studentów Akademii Sztuk Teatralnych – Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dają im szansę na ekspresję w profesjonalnych teatralnych warunkach.

Zapraszamy na nieskrępowany eksperyment, operację na otwartym organizmie zwanym materią sceny. Eksperyment ze sztuką, z czasem, przestrzenią, ruchem i światłem. Próbę najwyższych lotów.

Próbę zderzenia publiczności z tym, co dla młodych twórców i wykonawców najważniejsze, najaktualniejsze, najbliższe – ich własnymi eksperymentami ruchowymi, tanecznymi i scenicznymi.