KLASY PATRONACKIE, TEATRALNE

KLASY Z EDUKACJĄ TEATRALNĄ w II LO W BYTOMIU pod patronatem TEATRU ROZBARK.

W listopadzie 2019 r. z inicjatywy Anny Piotrowskiej w obecności Pana Prezydenta Adama Frasa została podpisana umowa patronacka pomiędzy II LO w Bytomiu (dyrektor szkoły Pani mgr Zuzann Nojman) a Teatrem Rozbark. Umowa dotyczy szerokiej współpracy pomiędzy placówkami, które mają wzmacniać edukację teatralną licealistów.

Dnia 18 listopada 2019 roku o godz. 9.30 w auli II LO im. Stefana Żeromskiego odbyła się uroczystość podpisania umowy patronackiej dla klas edukacji teatralnej pod kierunkiem mgr Beaty Marii Ziai. Klasy teatralne w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego objął patronatem TEATR ROZBARK. Tego dnia nastąpiło także odnowienie współpracy z bytomskim Wydziałem Teatru Tańca AST w Krakowie. Gośćmi Żeromszczaków byli prezydent Adam Fras, dziekan AST WTT w Bytomiu dr hab. Monika Jakowczuk, dyrektor Teatru Rozbark dr Anna Piotrowska. W części artystycznej wystąpili aktorzy Grupy Teatralnej Można Już Łowić oraz uczennice klasy 1ap. Współpraca z WTT w Bytomiu i Teatrem Rozbark to początek wielkich zmian w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana

Bywają marzyciele, którzy obchodzą rocznice pojawienia się ich fantastycznych wizji.
Fiodor Dostojewski.