ART (OUT) OF HOME

Jest kilkuetapowym, międzynarodowym mostem artystycznym – szansą, aby wspólnie rozwijać się w dobie zagrożenia wojną. Celem stworzenia katalogu artystów i artystek, które_rzy były_e zmuszone_eni emigrować w związku z konfliktami zbrojnymi ze swoich państw jest umożliwienie im znalezienie pracy w zawodzie. Plan rezydencyjny dla twórców i twórczyń o statusie uchodźcy_czyni ma na celu wielopoziomową integrację tych osób ze środowiskiem polskich artystów Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark. Interwencją w zaistniałą rzeczywistość jest w naszym rozumieniu budowanie pomostu dzięki kulturze. Dlatego właśnie zamierzamy wspólnie stworzyć spektakl, który będzie oparty o myśl patriotyczną. Zamierzamy bazować na sztuce autora naznaczonego doświadczeniem wojennym, co więcej związanego z miastem tak obecnie rozpoznawalnym w związku z trwającym konfliktem – z Drohobyczem. Bohaterem tego opisu i planowanego projektu jest oczywiście Bruno Schulz. Przepracowywanie traumy wojennej za pośrednictwem sztuki może okazać się doświadczeniem ponadnarodowym i uniwersalnie humanistycznym.

Możliwość skonfrontowania się z wielkim dorobkiem polskiej myśli patriotycznej ukrytej w prozie Schulza jest dla nas ambitnym wyzwaniem. Jako postać naznaczona konfliktem II Wojny Światowej, jednocześnie stanowiąca symbol próby nawiązania dialogu na linii kultur polsko-żydowsko-ukraińsko-niemieckich stanowi wyjątkowy impuls do dyskusji o śladach tych relacji w literaturze i sztuce.

“Cóż można począć w takim świecie? Jak nie zwątpić, jak nie upaść na duchu, gdy wszystko jest zamknięte na głucho, zamurowane nad swoim sensem, i wszędzie tylko stukasz w cegłę, jak w ścianę więzienia?” – Sanatorium pod Klepsydrą.

Chcemy zmierzyć się z mocnym tonem tej prozy i sztuki plastycznej, unieść jej ciężar, wykorzystać poruszone obecnie sumienia narodu względem krzywdy narodu ukraińskiego. Będzie dla nas kwestią honoru, mogąc pracować z twórcami_czyniami z Ukrainy i wspólnie przepracować bolesne doświadczenie wojny, zagrzewania do walki, artystycznie przeobrazić emocje towarzyszące obecnej sytuacji, w której znalazł się świat. Wierzymy, że takie działania nas – artystów są dziś nader aktualne i potrzebne.

W odniesieniu do celu programu Kultura – Interwencje, którego zadaniem jest wspieranie projektów wzmacniających tożsamość i uczestnictwo w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym oraz upamiętnienie polskiego dziedzictwa historycznego, projekt”ART (OUT) OF HOME” dokładnie odzwierciedla te założenia poprzez:
a) przyjęcie za temat główny projektu kulturę i tradycję walki o wolność
b) przygotowanie i realizację wydarzeń (spektakl (na żywo i online), rezydencja artystyczna, stworzenie podstrony internetowej, stworzenie dokumentacji fotograficznej i wideo), które odnoszą się do historii i tradycji zaangażowanych osób
c) zakładaną kontynuację projektu po jego zakończeniu w formie włączenia stworzonego spektaklu do repertuaru Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, prezentowanego w późniejszym okresie dla grup szkolnych z towarzyszącym mu spotkaniem z emerytowanymi żołnierzami i żołnierkami.

Uczestnicy wydarzeń osiągną korzyści w trzech wymiarach:
1) przeżycia artystycznego, wynikające z udziału w spektaklu teatralnym stworzonym
2) integracji społecznej, poprzez wspólny udział w prezentacjach spektaklu, spotkaniach towarzyszących spektaklowi oraz udziałowi w biesiadzie
3) rozwoju osobistego, w tym w szczególności w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej poprzez poznawanie dzieł.
polskich i zagranicznych autorów.

 

REZYDENTKI

NABÓR: ART (OUT) OF HOME

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark zaprasza na dwumiesięczną rezydencję artystyczną pt. “ART (OUT) OF HOME” w ramach programu “Kultura – Interwencje” Narodowego Centrum Kultury.

 

Projekt jest kilkuetapowym mostem artystycznym – szansą, aby wspólnie rozwijać się w dobie zagrożenia wojną. Z nadesłanych zgłoszeń od artystek i artystów, które_rzy  były_li  zmuszone_eni  emigrować  w  związku  z  konfliktami zbrojnymi ze swoich państw, stworzymy katalog online. Na podstronie Teatru Rozbark zaprezentujemy cv kandydatek_ów, z których następnie wyłonimy rezydentki_ów. Celem stworzenia  katalogu  artystów  i  artystek,  które_rzy  były_e  zmuszone_eni emigrować  w  związku  z  konfliktami zbrojnymi ze swoich państw jest umożliwienie im znalezienie pracy w zawodzie.

 

Plan rezydencyjny dla twórców i twórczyń o statusie uchodźcy_czyni ma na celu wielopoziomową integrację tych osób ze środowiskiem polskich artystów Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.  Interwencją  w  zaistniałą rzeczywistość  jest  w  naszym  rozumieniu  budowanie  pomostu  dzięki  kulturze. Zamierzamy bazować na sztuce autora naznaczonego doświadczeniem wojennym, co  więcej  związanego  z  miastem  tak  obecnie  rozpoznawalnym  w  związku  z trwającym  konfliktem  –  z Drohobyczem. Bohaterem tego opisu i planowanego projektu jest  Bruno Schulz. Przepracowywanie traumy wojennej poprzez dzieło artysty, który świadomie był apolityczny, tworzył światy mroczne, ale i magiczne zarazem, może stać się odkrywczą metodą w obliczu okrucieństwa wojny.

 

Tworzenie przez rezydentki i rezydentów prac towarzyszących spektaklowi “Bestie”w reżyserii Anny Piotrowskiej – w formie performansu, filmu, muzyki bądź instalacji, może okazać się doświadczeniem ponadnarodowym i uniwersalnie humanistycznym.

 

Wyselekcjonowane przez nas osoby – dwie na czas maksymalnie 2 miesięcy – przejdą proces wdrażania w codzienność zespołu. Oprócz regularnych zajęć z tańca współczesnego, klasycznego, treningu siłowego, emisji głosu i jogi, będą miały one szansę na stworzenie własnych prac. Wspólnie będziemy opracowywać dźwiękowo, ruchowo i aktorsko ważne dla nas teksty kultury związane z walką. Literatura i plastyka będą dla nas najważniejszym punktem odniesienia z racji swoich wartości metaforycznych i rytmicznych, które można przekuć w interesujące dla szerokiego grona widzów dzieło.

 

Rezydentkom i rezydentom, które_rzy zostaną przez nas zaproszone_eni do współpracy, zapewniamy zakwaterowanie w pokojach gościnnych Teatru Rozbark, a także pensję rezydencyjną w wysokości 6000 zł brutto na czas dwóch miesięcy pracy.
Zgłoszenia do 25 sierpnia prosimy kierować na adres mailowy:
j.lewandowska@teatrrozbark.pl