SEZON 2021/2022

P R O D U K C J E   W   R E P E R T U A R Z E:

 

  1. PROPAGANDA.ucieleśnienie, reż. i chor. Anna Piotrowska, kreacja i wykonanie: Kamil Bończyk, Joanna Brodniak, Łukasz Szleszyńksi, Dawid Tas, Katarzyna Zioło, Adam Zuber, Daniel Zych, muzyka: członkowie zespołu Michał Stawiński Oberschlesien: Adam Jurczyński, Tomasz Jagiełowicz, Jakub Ogrodowicz, asystent reżysera: Paulina Prokopiuk (premiera grudzień 2020, Teatr Rozbark)
  2. GEMINI tryptyk, chor. Anna Piotrowska, tańczą: Kamil Bończyk, Joanna Brodniak, Anna Piotrowska, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło (premiera luty 2022, Teatr Rozbark) – spektakl Polskiej Sieci Tańca 2022.
  3. SZEKSPIR : MAKIETA, kolektyw dziewczyński: blisko – Mira Mańka, Anna Rogóż, kreacja: Kamil Bończyk, Julia Lewandowska, Łukasz Szleszyński, Szymon Michlewicz-Sowa, Katarzyna Zioło, Daniel Zych (premiera sierpień 2021, Festiwal Szekspir OFF).
  4. POLICZALNI, chor. Anna Piotrowska, kooprodukcja: Teatr Rozbark | Teatr Zawirowania, tańczą: Kamil Bończyk, Joanna Brodniak, Stanisław Bulder, Ewa Noras, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło, muzyka: Aleksandra Piotrowska (premiera, Teatr Rozbark, wrzesień 2021).
  5. Czas Ryby?, koncepcja, chor., reż. Anna Piotrowska, kreacja i wykonanie: Kamil Bończyk, Joanna Brodniak, Julia Lewandowska, Łukasz Szleszyński, Anna Piotrowska, Katarzyna Zioło, Daniel Zych | premiera: 20 listopada 2022, Teatr Rozbark.
  6. Panny z Przyszłości, dramaturgia i reżyseria: Anna Piotrowska, kreacja i wykonanie: Kamil Bończyk, Julia Lewandowska, Anna Piotrowska, Daniel Zych | 26 marca 2022, Scena Cechownia, Teatr Rozbark.
  7. TERYTORIUM, chor. Anna Piotrowska | kreacja i wykonanie: Joanna Brodnia, Katarzyna Zioło | premiera: 8 kwietnia 2022, Teatr Rozbark
  8. balance of democracy, chor. Anna Piotrowska | kreacja i wykonanie: Kamil Bończyk, Daniel Zych | premiera: 29 kwietnia 2022, Teatr Rozbark
  9. TRIBUTE TO, chor. Anna Piotrowska | kreacja i wykonanie: Kamil Bończyk, Joanna Brodniak, Julia Lewandowska, (Łukasz Szleszyński), Anna Piotrowska, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło, Daniel Zych | premiera: 29 kwietnia 2022, Teatr Rozbark.

PRODUKCJE TEATRU