Teatr Rozbark

Zapisy na zajęcia stałe w sezonie 2024/2025 w Teatrze ROZBARK ruszają 15 lipca i potrwają do 31 sierpnia 2024 roku.

Na zajęciach obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Obowiązuje kolejność zapisów.
Rejestracja na każde zajęcia możliwa będzie wyłącznie poprzez adres mailowy: j.kukielka@teatrrozbark.pl .

Koordynator ds. edukacji i organizacji będzie kontaktował się z osobami zakwalifikowanymi na zajęcia po 20 sierpnia 2024 roku.

  1. Opłata za zajęcia możliwa jest wyłącznie przelewem na konto Teatru ROZBARK: ING Bank Śląski 28 1050 1230 1000 0090 8015 1443.
  2. Opłaty za warsztaty dokonuje się jednorazowo, z góry do każdego 20-go dnia miesiąca lub za semestr przed rozpoczęciem zajęć według ustalonego cennika na konto Teatru.
  3. WAŻNE! Tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, informację, którego miesiąca dotyczy wpłata.

Prosimy kierować się przykładem:
Jan Kowalski, HIP HOP – grupa młodsza, opłata za miesiąc wrzesień 2024

W przypadku uczestniczenia w 2 lub więcej zajęć:
Jan Kowalski, HIP HOP – grupa młodsza, JAZZ – grupa młodsza, opłata za miesiąc wrzesień 2024

 

Więcej szczegółów w dedykowanych zakładkach: Dla dzieci i młodzieży oraz Dla dorosłych i seniorów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Lato w Teatrze. Pozostały ostatnie 4 miejsca w grupie młodszej oraz 9 w grupie starszej.