GRAJFKA

Program  Grajfka – taniec współczesny z Górnego Śląska” jest autorskim programem Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, którego realizacja możliwa była dzięki wsparciu Instytutu Muzyki i Tańca w ramach grantu Myśl w Ruchu 2019″.

 

Głównym celem programu było poszerzanie i promocja wiedzy dotyczącej tańca, teatru i ruchu poprzez nieodpłatne zajęcia z tańca współczesnego, improwizacji i kontakt improwizacji. Zajęcia teoretyczne miały na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy o różnych formach tańca oraz historii jego przemian i rozwoju. Część praktyczna pozwoliła uczestnikom na indywidualną pracę nad ciałem z własną ekspresją.

 

Działania kreatywne w ramach projektu zapewniły uczestnikom pełną akceptację i tolerancję, stwarzając tym samym możliwość swobodnej ekspresji twórczej. „Grajfka” służyła także zintegrowaniu młodzieży z Bytomia i Śląska.

 

Do poprowadzenia warsztatów w ramach programu zaproszeni zostali:

Piotr Mateusz Wach, Joanna Brodniak, Joanna Chułek, Victoria Kennett, Iwona Olszowska, Paweł Konior, Małgorzata Mielech, Katarzyna Zioło, Artur Bieńkowski, Hubert Michalak, Marta Bryś, Alexey Torgunakov.

 

Partnerami projektu są:

  • Fundacja “Wielki Człowiek”
  • Fundacja “Ja też tak chcę”
  • Fundacja Rozwoju Tańca i Sztuki “ARTystyczna POZYtywka”
  • Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Demarczyka w Piekarach Śląskich

Wiedza zdobyta podczas wykładów i warsztatów teoretycznych znalazła również swoje odzwierciedlenie w działaniu, podczas pokazu finałowego, który odbył się 6 listopada na scenie Teatru ROZBARK.