Integracyjny Teatr Tańca – INTEGRA

 

INTEGRA to grupa taneczno-ruchowa, zainicjowana i prowadzona przez Ewelinę Dehn i Beatę Grzelak-Szwedę, działająca przy Teatrze Rozbark od 2014 roku. Jej celem jest przełamywanie barier tanecznych, dotyczących szeroko pojętej niepełnosprawności. Grupa zrzesza zarówno osoby pełno, jak i niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie. Ideą, która towarzyszy grupie jest integracja pomiędzy osobami pełno i niepełnosprawnymi. Wierzymy, że chęć działania, wyrażania siebie poprzez teatr i taniec jest tą siłą, która może połączyć ludzi i wykrzesać z nich to, co najlepsze. INTEGRA jest przestrzenią dla ludzi i między ludźmi, jest ich azylem i strefą wolności.
Grupa uczęszcza na regularne spotkania, które odbywają się raz w tygodniu w Teatrze Rozbark, podczas których działa aktywnie i rozwija się twórczo, przygotowując kolejne spektakle.

 

Dorobek artystyczny:

• Sen
• Inni
• Nie ograniczaj mnie
• Fantazja
• Odnaleźć siebie
• Bajlandia
• Ty i Ja
• Między nami

 

 

 

 

 

 

Nagrody:

Rok 2017 – I miejsce w kategorii Bez Barier – Dorośli VI Festiwal Małych Form Artystycznych za spektakl Inni.
Rok 2018 – I miejsce w kategorii Bez Barier – Dorośli VII Festiwal Małych Form Artystycznych za spektakl Nie ograniczaj mnie.
Rok 2019 – I miejsce w kategorii Bez Barier – Dorośli VIII Festiwal Małych Form Artystycznych za spektakl Odnaleźć siebie.
Rok 2020 – MUZA 2020 Nagroda Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury.
Rok 2023 – I miejsce w kategorii Bez Barier – Dorośli XII FARA Festiwal Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Chorzowie za spektakl Między nami.

 

 

 

Współpraca zagraniczna

 

1. Współpraca pomiędzy INTEGRĄ a węgierską grupą taneczną Gördülő Tánccsoport, która ze swoimi pokazami dwukrotnie zagościła w Teatrze Rozbark.
2. W Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark dzięki Konsulatowi Generalnemu Stanów Zjednoczonych w Krakowie odbyły się 28.11.2019 roku warsztaty dla INTEGRY przeprowadzone przez amerykańską grupę Revolutions Dance. Dzień później, 29 listopada na jej zaproszenie INTEGRA zaprezentowała swój spektakl Odnaleźć siebie w Hali KS Cracovia 1906 wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Zajęcia warsztatowe

 

Oprócz stałej działalności związanej z prowadzeniem grupy INTEGRA, organizowane są także zajęcia na terenie ośrodków pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Zajęcia prowadzone są przez Beatę Grzelak-Szwedę nieprzerwanie od 2014 roku. Odbywają się systematycznie raz w tygodniu dla każdej grupy. Terapia przez Ruch – stanowi jedną z gałęzi arteterapii. Celem jest wykorzystanie podstawowych elementów tańca, takich jak ruch i rytm do uzyskania stanu równowagi psychofizycznej; poznanie siebie oraz otwarcie na innych ludzi. Teatr ROZBARK zajęcia Terapii przez Ruch dedykuje osobom starszym i chorym (np. z zaburzeniami psychicznymi, porażeniem mózgowym, zespołem Downa czy schizofrenią). Arteterapia z powodzeniem może być także stosowana jako metoda pracy z osobami zdrowymi. Warsztat pomaga w rozbudzeniu kreatywności uczestników i przełamywaniu barier interpersonalnych, pogłębianiu wiedzy na temat własnego ciała i jego możliwości, uczy ekspresji poprzez ruch i taniec.

W ramach zajęć terapii przez ruch nawiązana została współpraca z:

• Domem Pomocy Społecznej Wędrowiec w Bytomiu (który kilkakrotnie uczestniczył w przeglądach i konkursach artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych)
• Domem Pomocy Społecznej Republika w Chorzowie
• Dziennym Domem Pomocy nr 1 w Bytomiu
• Branżową Szkołą I Stopnia nr 8 w Bytomiu

 

INTEGRA w ramach poszerzonych działań współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa “Szansa”, która od początku swojej działalności realizuje zadania na rzecz osób z Zespołem Downa oraz ich rodzin. “Szansa” organizuje spotkania dla rodziców, na których mają oni możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wychowania i rehabilitacji dzieci. Z kolei celem spotkań ze specjalistami jest edukacja rodziców i dostarczenie im informacji na temat nowoczesnych metod i technik rehabilitacyjnych, które mogą wspomóc w rozwoju ich dzieci.
Dla dzieci Stowarzyszenie “Szansa” organizuje zajęcia terapeutyczne, m. in. hipoterapię, warsztaty teatralne, zajęcia z logopedą oraz gimnastykę korekcyjną.
Dzięki zaangażowaniu Eweliny Dehn i współpracy “Szansy” z Teatrem Rozbark, młodzież ze Stowarzyszenia ma szansę na rozwijanie zainteresowań tanecznych, przełamywanie własnych granic poprzez wyrażanie swoich emocji oraz ekspresji w ruchu. Podczas zajęć wykorzystywane są różne formy taneczne: elementy improwizacji, tańce w kręgu, tańce integracyjne, tańce towarzyskie, tworzenie prostych układów choreograficznych. To doskonała forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej oraz społecznej.
Warsztaty odbywają się w Teatrze Rozbark dwa razy w miesiącu w okresie od października do czerwca.
Coroczny finałowy spektakl stanowi nie tylko doskonałą okazję do prezentacji osiągnięć, ale również moment integracji grupy oraz wspólnego świętowania sukcesu. Dzięki regularnym prezentacjom na deskach Teatru uczestnicy mają okazję do zdobywania doświadczenia scenicznego oraz pewności siebie, co może być bardzo cennym doświadczeniem zarówno dla osób chcących rozwijać się w dziedzinie sztuki, jak i dla tych, którzy potrzebują poprawy pewności siebie i umiejętności publicznych wystąpień.
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa to doskonała okazja do tego, aby świętować różnorodność i akceptację, a spektakl prezentowany w tym czasie jest idealnym sposobem na wyrażenie tych wartości poprzez sztukę i kulturę.

W dorobku artystycznym pojawiły się takie prezentacje jak:

• 21 Vip
• Cztery pory uczuć,
• Marzeniem być.