INTEGRA

Integracyjny Teatr Tańca – INTEGRA
INTEGRA to grupa taneczno-ruchowa, zainicjowana i prowadzona przez Ewelinę Dehn i Beatę Grzelak-Szwedę, działająca przy Teatrze Rozbark od 2014 roku. Jej celem jest przełamywanie barier tanecznych, dotyczących szeroko pojętej niepełnosprawności. Grupa zrzesza zarówno osoby pełno, jak i niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie. Ideą, która towarzyszy grupie jest integracja pomiędzy osobami pełno i niepełnosprawnymi. Wierzymy, że chęć działania, wyrażania siebie poprzez teatr i taniec jest tą siłą, która może połączyć ludzi i wykrzesać z nich to, co najlepsze. INTEGRA jest przestrzenią dla ludzi i między ludźmi, jest ich azylem i strefą wolności.
Grupa uczęszcza na regularne spotkania, które odbywają się raz w tygodniu w Teatrze Rozbark, podczas których aktywnie działa i twórczo się rozwija, przygotowując kolejne spektakle.

Dorobek artystyczny:
• Sen
• Inni
• Nie ograniczaj mnie
• Fantazja
• Odnaleźć siebie

Nagrody:
Rok 2017 – I miejsce w kategorii bez Barier-Dorośli VI Festiwal Małych Form Artystycznych za spektakl Inni.
Rok 2018 – I miejsce w kategorii bez Barier-Dorośli VII Festiwal Małych Form Artystycznych za spektakl Nie ograniczaj mnie.
Rok 2019 – I miejsce w kategorii bez Barier-Dorośli VIII Festiwal Małych Form Artystycznych za spektakl Odnaleźć siebie.
Rok 2020 – MUZA 2020 Nagroda Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury.
Rok 2023 – I miejsce w kategorii bez Barier-Dorośli XII FARA Festiwal Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Chorzowie za spektakl Między nami.

 

 

 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA:

 

1. Integracyjny Teatr Tańca INTEGRA nawiązał współpracę z węgierską grupą taneczną Gördülő Tánccsoport, która ze swoimi pokazami dwukrotnie gościła w Teatrze Rozbark.
2. Dzięki Konsulatowi Generalnemu Stanów Zjednoczonych w Krakowie, w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark odbyły się 28.11.2019 roku warsztaty dla Integry przeprowadzone przez amerykańską grupę Revolutions Dance. Natomiast 29.11.2019 Integra zaprezentowała swój spektakl Odnaleźć siebie w Hali Cracovii- Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, na który została zaproszona przez Revolutions Dance.

 

 

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

 

Oprócz stałej działalności związanej z prowadzeniem grupy INTEGRA, organizowane są także zajęcia na terenie ośrodków pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zajęcie te trwają od początku istnienie teatru czyli od 2014 roku. Zajęcia odbywają się systematycznie raz
w tygodniu dla każdej grupy. Terapia przez Ruch – stanowi jedną z gałęzi arteterapii. Celem
jest wykorzystanie podstawowych elementów tańca, takich jak ruch i rytm do uzyskania stanu równowagi psychofizycznej; poznanie siebie oraz otwarcie na innych ludzi. Teatr ROZBARK zajęcia Terapii przez Ruch dedykuje osobom starszym i chorym (np. z zaburzeniami psychicznymi, porażeniem mózgowym, zespołem Downa, czy schizofrenią). Niemniej jednak ta forma arteterapii
z powodzeniem może być także stosowana jako metoda pracy z osobami zdrowymi. Warsztat pomaga w rozbudzeniu kreatywności uczestników, pomaga w przełamywaniu barier interpersonalnych, pogłębianiu wiedzy na temat własnego ciała i jego możliwości, uczy ekspresji poprzez ruch i taniec.
W ramach zajęć terapii przez ruch współpraca została nawiązana z:

• Domem Pomocy Społecznej Wędrowiec w Bytomiu (który kilkakrotnie uczestniczył w przeglądach i konkursach artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych)
• Domem Pomocy Społecznej Republika w Chorzowie
• Domem Pomocy nr 1 w Zabrzu
• Dziennym Domem Pomocy nr 1 w Bytomiu
• Dziennym Domem Pomocy nr 4 w Bytomiu
• Środowiskowym Domem Samopomocy Integracja w Bytomiu
• Środowiskowym Domem Samopomocy w Gliwicach
• Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Bytomiu
• Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna w Bytomiu

INTEGRA w ramach poszerzonych działań współpracuje również ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa SZANSA. Stowarzyszenie pomaga rodzicom oraz ich dzieciom z Zespołem Downa. Organizuje spotkania dla rodziców, na których mają oni możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wychowania oraz rehabilitacji ich dzieci a także spotkania ze specjalistami, którzy doradzają rodzicom w kwestii rehabilitacji i rozwoju ich dzieci. Dla dzieci Stowarzyszenie Szansa organizuje zajęcia terapeutyczne, m. in. hipoterapię, warsztaty teatralne, zajęcia z logopedą, gimnastykę korekcyjną.
www.szansa.katowice.pl

Zajęcia dla młodzieży ze Stowarzyszenia Szansa, prowadzone są od 4 lat przez Ewelinę Dehn
w Teatrze Rozbark. Zajęcia odbywają się raz w tygodni w okresie od października do czerwca. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań tanecznych młodych artystów, wyrażanie swoich emocji oraz ekspresji w ruchu. To doskonała forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej
oraz społecznej. Podczas zajęć wykorzystywane są różne formy taneczne: elementy improwizacji, tańce w kręgu, tańce integracyjne , tańce towarzyskie oraz tworzymy proste układy choreograficzne. Efektem prowadzonych warsztatów jest coroczna prezentacja na deskach teatru finałowego spektaklu zwięczającego dorobek starań i pracy uczestników zajęć. Spektakl zazwyczaj prezentowany jest w okresie ok. 21 marca gdyż wtedy obchodzony jest Światowy Dzień Osób
z Zespołem Downa. W dorobku artystycznym pojawiły się takie prezentacje jak:

• 21 Vip
• Cztery pory uczuć,
• Marzeniem być.