GEMINI tryptyk

29

styczeń

GEMINI tryptyk

ZWIASTUN | TRAILER

koncepcja, choreografia: Anna Piotrowska,

kreacja i wykonanie: Kamil Bończyk, Joanna Brodniak, Anna Piotrowska, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło,

space & design: Anna Piotrowska,

światło: Dastin Greczyło, dźwięk: Jakub Ritter,

muzyka: Henryk Mikołaj Górecki, Symphony No. 3 Symfonia Pieśni Żałosnych,

czas: 60 minut,

premiera: 26.02.2021 | Teatr ROZBARK.

 

Spektakl „GEMINI tryptyk” jest kontynuacją i poszerzeniem trzech wcześniejszych realizacji, tj. „Gemini” i „Gemini&after” z 2006 roku w wykonaniu Patrycji Dońskiej i Anny Piotrowskiej oraz „Gemini recall” z 2017 roku w wykonaniu Artura Bieńkowskiego, Kamila Bończyka i Alexeya Torgunakova. Głównym motywem pierwowzoru była kreacja i poszukiwanie zależności sióstr syjamskich związanych-zrośniętych ze sobą quasi-nierozerwalną relacją. To stało się punktem wyjścia do dalszej eksploracji spektaklu kolejno na trzech i pięciu wykonawców.

Najnowsza odsłona Gemini to tryptyk, trzy części zespojone utworami Henryka Góreckiego:
ofiarowanie
opowieść
obcowanie

Motyw bliźniaczej zależności zostaje poszerzony o kontekst społecznego ekosystemu i zależności jego elementów. Istotą jest fizyczny dialog, w którym poszukiwana jest harmonia i siła (nie)obecności jednostki oraz cielesnych interakcji wspólnoty.

delikatna troska ciał
ciało przenika przez ciało
zespojenie
impresja ciał

—————————————————————–

EN

GEMINI tryptic

concept and choreography: Anna Piotrowska,

creation and performing: Kamil Bończyk, Joanna Brodniak, Anna Piotrowska, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło,

space & design: Anna Piotrowska, 

light: Dastin Greczyło, sound: Jakub Ritter,

music: Henryk Mikołaj Górecki, Symphony No. 3  “Symphony of sorrowful songs”,

time: 60 minutes,

premiere: February 26, 2021, Rozbark Theatre,

production: Rozbark Theatre.

 

The performance “GEMINI triptic” is a continuation and expansion of three previous productions, i.e. “Gemini” and “Gemini&after” from 2006 performed by Patrycja Dońska & Anna Piotrowska (the best duet of Solo Duo Dance Festival in Budapest 2006) and “Gemini recall” from 2017 performed by Artur Bienkowski, Kamil Bończyk and Alexey Torgunakov. The main theme of the original was the creation and search for the dependence of Siamese sisters bound to each other by a quasi-inseparable relationship. This became the starting point for further exploration of the performance successively for three and five performers. The latest installment of Gemini is a triptych, three parts united by Henryk Górecki’s works: sacrifice, story, communion. The motive of twinning is expanded to include the context of a social ecosystem and the interdependence of its elements. The essence is the physical dialogue, in which the harmony and strength of the (in)presence of the individual and the bodily interactions of the community are sought.