TRIBUTE TO

26

kwiecień

 

 

koncepcja, choreografia: Anna Piotrowska

kreacja i wykonanie: Kamil Bończyk, Joanna Brodniak, Julia Lewandowska, Łukasz Szleszyńki, Anna Piotrowska, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło, Daniel Zych

premiera: 29 kwietnia 2022, Scena Cechownia, Teatr Rozbark

muzyka: Joseph Maurice Ravel “Bolero”

 

“Czyż bowiem aktom tworzenia nie towarzyszy nieodłącznie pierwotny instynkt osłaniania procesu narodzin przed krytycznym okiem rozumu? Czy można wyjawić tajemnicę intuicji, sekret twórczego zamysłu, nawet gdyby ktoś tego pragnął? Dopiero wtedy, kiedy proces twórczy prezentuje się w całości, kiedy przeniknie go wewnętrzna świadomość artysty, zaczyna się wysiłek konstruowania, precyzowania, organizowania – komponowanie. Dzieło sztuki to narastanie, a nie zszywanie. ” (Mary Wigman, „Język tańca”. W: “Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym”, pod red. J. Majewskiej, Kraków 2013, s.93)

Czego pragnie artysta? W jaki sposób oddaje część siebie tworzonemu dziełu? W Międzynarodowy Dzień Tańca, te pytania stają się szczególnie ważne. W impresji choreograficznej “TRIBUTE TO” w chor. Anny Piotrowskiej, artyści Teatru Rozbark przyglądają się tematowi poświęcenia i ciągłego poszukiwania sensu w uprawianiu tańca i teatru. Jak rozumieć gest pokłonu? Ten prosty i oczywisty element teatralnego rytuału kryje w sobie głębię przeżyć artysty i odzwierciedla jego wewnętrzny głos, przyjętą filozofię uprawiania sztuki. Na ile artysta odsłania się w swym tańcu, na ile strzeże swych tajemnic? Praca została skomponowana do muzyki Josepha Maurice’a Ravela “Bolero”, której to historia pokazuje wielką moc tańca – ucieleśnioną w dźwiękach choreografii. Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania!

“W hołdzie
Wyraz czci i zachwytu
Zachwyt nad życiem, rytmem.
Puls, wibracja.
Prostota życia, pochwała życia, naszej codzienności.
Ofiarowani tańcowi.
Skąd siła i pasja do Sztuki Tańca?
Aplauz
Uznanie
Ekstaza
Upojenie
Poważanie
Fascynacja
Euforia
Uniesienie
Trans
Cześć
Uszanowanie
Podziw
Ekscytacja
Zachwyt
Hołd” (AP)