Teatr Rozbark
Zapraszam na zajęcia, które są po prostu spotkaniem siebie w ruchu. Na każdym etapie liczy się pasja i fascynacja ruchem, a w dalszej drodze tańcem. Nie ważne ile na ten moment wiesz, ważne ile chcesz się o sobie dowiedzieć i zlokalizować siebie w ciele. Dobra energia, pasja, szybkie działanie. Rozdroże, skrzyżowanie ciała obserwowanego i obserwującego siebie w akcji, w przestrzeni rozpoznanej, zgłębionej, odczuwanej. Wykorzystanie doświadczenia ciała zapisanego w ciele. Konfrontacja z przestrzenią, energią, samopoczuciem w przestrzeni pomniejszonej i zwielokrotnionej. Jak zobaczyć więcej, usłyszeć więcej i poczuć więcej. W nieustannych fascynacjach i lękach jest mnie miliony. Istotną rzeczą będzie budowanie autokonfliktu, zdarzeń sprzecznych wykonywanych w jednym czasie, które nadają nowe jakości, które Piotrowska nazywa działaniem dualnym.
Prowadzenie: Anna Piotrowska, cena zajęć: 150,00 zł/miesiąc.
JAK APLIKOWAĆ:
Prosimy o przesłanie uzupełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na adres a.klosinska@teatrrozbark.pl Obowiązuje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Na zajęciach obowiązuje ograniczona liczba miejsc.
OPŁATY ZA ZAJĘCIA:
Opłata możliwa jest wyłącznie przelewem na konto Teatru: ING Bank Śląski 28 1050 1230 1000 0090 8015 1443. Opłaty za warsztaty dokonuje się jednorazowo, z góry do każdego 20-go dnia miesiąca lub za semestr przed rozpoczęciem zajęć według ustalonego cennika na konto Teatru. Tytuł przelewu powinien zawierać informację: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwa zajęć, informację którego miesiąca dotyczy wpłata.
DOKUMENTY DO POBRANIA