Teatr Rozbark
Warsztaty skupiać się będą na działaniach aktorskich, muzycznych (wokalno-impostacyjnych) oraz ruchowych (taneczno-rytmicznych). Celem warsztatów będzie pobudzenie wyobraźni dzieci oraz poszerzenie spektrum ich możliwości pracy z ciałem w szerokim jego ujęciu. Cielesność przedstawiona będzie jako nośnik wewnętrznej emocjonalności, wyrażający się poprzez ekspresję ruchową i głosową. Narzędziami, które posłużą nam w dążeniu do wytyczonych założeń będą ćwiczenia:
• wokalne/impostacyjne – doskonalące walory głosowe;
• wokalno-rytmiczne – nastawione na muzyczną pracę z tekstem oraz szafowaniem różnorodnymi rytmicznymi formami jego ujęcia;
• świadomości przestrzeni, poczucia rytmu i jego możliwości;
• taneczno-rytmiczne – nakierowane na wzmocnienie koordynacji ciała,
• aktorskie – służące wykorzystaniu zebranych umiejętności w celu realizacji wytyczonych założeń poszczególnych scenek, zadań aktorskich.
Wszystkie te ćwiczenia oscylować będą wokół formy energicznej zabawy pobudzającej do otwartości, spontaniczności oraz przekraczania własnych barier. Wszystkie one dążyć będą do ukazania ciała jako spektrum niezliczonych możliwości oraz jako narzędzia o ogromnym potencjale. Uczestnictwo w warsztatach pozwoli jego uczestnikom odkrywać siebie, a tym samym poszerzać własną samoświadomość.
Prowadzenie: Patryk Strojewski, cena zajęć: 130 zł/miesiąc.
Terminy zajęć teatralno-aktorskich:
24.09.2021
8.10.2021
22.10.2021
5.11.2021
19.11.2021
3.12.2021
17.12.2021
14.01.2022
28.01.2022
4.02.2022
4.03.2022
18.03.2022
1.04.2022
22.04.2022
6.05.2022
20.05.2022
3.06.2022
10.06.2022
JAK APLIKOWAĆ:
Prosimy o przesłanie uzupełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na adres a.klosinska@teatrrozbark.pl Obowiązuje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Na zajęciach obowiązuje ograniczona liczba miejsc.
OPŁATY ZA ZAJĘCIA:
Opłata możliwa jest wyłącznie przelewem na konto Teatru: ING Bank Śląski 28 1050 1230 1000 0090 8015 1443. Opłaty za warsztaty dokonuje się jednorazowo, z góry do każdego 20-go dnia miesiąca lub za semestr przed rozpoczęciem zajęć według ustalonego cennika na konto Teatru. Tytuł przelewu powinien zawierać informację: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwa zajęć, informację którego miesiąca dotyczy wpłata.
DOKUMENTY DO POBRANIA
karta zgłoszenia umowa