Teatr Rozbark
„triathlon moderno” każde zajęcia składać się będą z trzech części:
  • rozgrzewkowego kraula, wzmacniającego centrum i poszerzającej ruchomość stawów,
  • floorworkowej jazdy bez trzymanki, opartej o technikę release oraz organiczny i swobodny przepływ ruchu przy aktywnej kontroli centrum,
  • choreograficznej przebieżki, dzięki której będziemy mieli okazję do wspólnego doświadczania przyjemności i radości jaką niesie ze sobą taniec.

Prowadzenie: Joanna Brodniak, cena zajęć: 150,00 zł/miesiąc.

JAK APLIKOWAĆ:
Prosimy o przesłanie uzupełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na adres a.klosinska@teatrrozbark.pl Obowiązuje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Na zajęciach obowiązuje ograniczona liczba miejsc.
OPŁATY ZA ZAJĘCIA:
Opłata możliwa jest wyłącznie przelewem na konto Teatru: ING Bank Śląski 28 1050 1230 1000 0090 8015 1443. Opłaty za warsztaty dokonuje się jednorazowo, z góry do każdego 20-go dnia miesiąca lub za semestr przed rozpoczęciem zajęć według ustalonego cennika na konto Teatru. Tytuł przelewu powinien zawierać informację: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwa zajęć, informację którego miesiąca dotyczy wpłata.
DOKUMENTY DO POBRANIA