Teatr Rozbark

 

W tegorocznej edycji Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszony został projekt Teatru ROZBARK pt.:

I ♥ ROZBARK – Mural i Nowe Miejsce Spotkań przy Teatrze Rozbark (nr 24)

 

Lokalizacja: Działka nr 4529/536
– I część projektu – mur oporowy przy ul. Chorzowskiej w okolicy b. KWK Rozbark Działka nr 7880/560
– II część projektu teren zielony pomiędzy Teatrem Rozbark
a pokojami gościnnymi ul. Kilara/Tuwima.
Pierwszy projekt przewiduje remont muru oporowego, wykonanie muralu reklamującego Teatr Rozbark, a drugi wykonanie napisu promującego dzielnicę Rozbark. Napis zostanie usytuowany na terenie pokopalnianym pomiędzy byłą cechownią KWK Rozbark a byłymi pomieszczeniami biurowymi (obecnie Teatrem Rozbark a pokojami Gościnnymi).

 

Aby zagłosować przejdź na stronę: https://bo.bytom.pl/glosowanie/oddaj-glos

O Bytomskim Budżecie Obywatelskim można przeczytać na stronie: https://bo.bytom.pl/glosowanie/index

i poniżej

 

 

KTO MOŻE ZAGŁOSOWAĆ?

W głosowaniu mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Bytomia, którzy oświadczyli, że mieszkają na terenie Miasta Bytom.

W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia – na karcie do głosowania głos oddaje rodzic/opiekun prawny, który zaznacza, że głosuje w imieniu osoby małoletniej.
Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do głosowania, przy czym wymagana jest wówczas zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

 

JAK MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ?

Głosowanie w ramach tegorocznej edycji Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się od 23 września do 07 października 2022 r.

Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną – za pośrednictwem strony internetowej www.bo.bytom.pl. Należy skorzystać z elektronicznego formularza do głosowania, wypełnić wszystkie wymagane pola i podać swój numer telefonu komórkowego.

Aby potwierdzić głos, w formularzu należy podać kod weryfikacyjny wysłany bezpłatnie SMS-em.

 

Logotyp teatr rozbark. W czarnym kole litera R