BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU ROZBARK

ul. Wojciecha Kilara 29
41-902 Bytom
tel.: +48 32 428 13 00
sekretariat@teatrrozbark.pl
NIP: 626-301-38-71
REGON: 243439816

Teatr Rozbark

Drodzy Widzowie!

W związku z ogłoszeniem tzw. czerwonej strefy epidemii COVID-19 na terenie całej Polski przypominamy, że ilość miejsc możliwych do udostępnienia dla widzów w Teatrze ROZBARK nie zmienia się i wynosi 25% publiczności, co w praktyce oznacza, że na widowni może znaleźć się 50 osób (widzowie, artyści, obsługa techniczna i obsługa widowni łącznie).

Wszystkie zajęcia oraz wydarzenia artystyczne odbywają się bez zmian, z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w środki do dezynfekcji. Limit osób w salach jest dostosowany do przepisów, a pomieszczenia wietrzymy po każdych zajęciach.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w Teatrze ROZBARK.

W związku z koronawirusem Covid-19 zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo w Teatrze ROZBARK i stosujmy się do regulaminu:

1. Widzowie, uczestnicy zajęć, goście przebywający na terenie Teatru ROZBARK zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust poprzez noszenie masek ochronny, przyłbic itp. Jeżeli nie mają Państwo maseczki bądź rękawiczek jednorazowych, można zakupić je w kasie Teatru (2 zł maseczka/sztuka, 2 zł para rękawiczek).
2. Przy wejściu na teren obiektu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk w wyznaczonych do tego punktach.
3. Każda osoba przebywająca na terenie Teatru ROZBARK (widz, uczestnik zajęć, rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć, gość) jest zobowiązana do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka, w związku z obostrzeniami Covid-19 (oświadczenie przygotowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia). Oświadczenie można również wydrukować, wypełnić w domu i przynieść do teatru. Pobierz oświadczenie.
4. W Teatrze ROZBARK obowiązuje zasada zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób. Na sali widowiskowej zajmujemy co czwarte miejsce.
5. Warto wcześniej przybyć do Teatru. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych kolejek.
6. Zachęcamy Państwa także do płatności bezgotówkowych.

Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie w/w zasad.