ŁUKASZ WÓJTOWICZ

ŁUKASZ WÓJTOWICZ

MANAGER / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / PRODUKCJA

  Absolwent Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz pedagogiki na specjalności Animator i Menedżer Kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Producent wydarzeń artystycznych i kulturalnych, animator kultury. Od marca 2017 roku wiceprezes Stowarzyszenia Artystów Bliski Wschód, w sezonie 2018/2019 pracował jako Główny Specjalista ds. Administracyjno- Finansowych i Kierownik Działu Sprzedaży i Promocji w Teatrze Muzycznym w Lublinie.

  W ramach rozwijanej przez siebie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji artystycznej, kulturalnej i międzykulturowej. Od 2012 roku do chwili obecnej zrealizował ponad 50 projektów międzynarodowych, wymian młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz szkoleń kadr kultury dla artystów, instruktorów oraz wolontariuszy. Wzięło w nich udział blisko 400 osób z Polski.

   

  Bytomski Teatr Tańca i ruchu Rozbark:

  1. 100 lat w Ruchu, produkcja spektaklu ucieleśnienie, reż. i chor. Anna Piotrowska, 2020 r.
  1. Tradycje Rozbarskie, produkcja spektaklu Kanarki, reż. G. Gietzky, chor. Sz. Sowa-Michlewicz, 2020 r.