logo
Dane teleadresowe:
Teatr Rozbark

Drodzy widzowie, uczestnicy zajęć stałych, goście

w związku z trwającym COVID – 19 wymagane jest wypisanie i podpisanie przez każdą osobę wchodzącą do budynku Teatru ROZBARK (w przypadku niepełnoletniej osoby wypełnia opiekun) oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka.

Brak wypełnionego i podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka uniemożliwia wejście na teren Teatru, a co za tym idzie wzięcie udziału w wybranym przez Państwa wydarzeniu. Każde oświadczenie będzie zniszczone po 14 dniach od daty wypełnienia druku.

W związku z koronawirusem Covid-19 zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo w Teatrze ROZBARK i stosujmy się do regulaminu:

1. Widzowie, uczestnicy zajęć, goście przebywający na terenie Teatru ROZBARK zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust poprzez noszenie masek ochronny, przyłbic itp. Jeżeli nie mają Państwo maseczki bądź rękawiczek jednorazowych, można zakupić je w kasie Teatru (2 zł maseczka/sztuka, 2 zł para rękawiczek).
2. Przy wejściu na teren obiektu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk w wyznaczonych do tego punktach.
3. Każda osoba przebywająca na terenie Teatru ROZBARK (widz, uczestnik zajęć, rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć, gość) jest zobowiązana do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka, w związku z obostrzeniami Covid-19 (oświadczenie przygotowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia). Oświadczenie można również wydrukować, wypełnić w domu i przynieść do teatru. Pobierz oświadczenie.
4. W Teatrze ROZBARK obowiązuje zasada zachowania 1,5-metrowego dystansu w stosunku do innych osób. Na sali widowiskowej zajmujemy co trzecie miejsce.
5. Warto wcześniej przybyć do Teatru. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych kolejek.
6. Zachęcamy Państwa także do płatności bezgotówkowych.

Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie w/w zasad.

Do zobaczenia w Teatrze ROZBARK!

Ułatwianie dostępu

NEWSLETTER

Get updates direct to your inbox.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK ul. W. Kilara 29, 41-902 Bytom, w celu korzystania z usługi newsletter prowadzonej przez Teatr ROZBARK. Jestem świadoma/dom, że moja zgoda może być odwołana w dowolnym czasie, co będzie skutkowało usunięciem mojego adresu e–mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz możliwość ich poprawiania. Adres poczty elektronicznej został podany przeze mnie dobrowolnie. Dane osobowe, w postaci adresu e–mail zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi newsletter.