NABÓR: ART (OUT) OF HOME

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark zaprasza na dwumiesięczną rezydencję artystyczną pt. “ART (OUT) OF HOME” w ramach programu “Kultura – Interwencje” Narodowego Centrum Kultury.

 

Projekt jest kilkuetapowym mostem artystycznym – szansą, aby wspólnie rozwijać się w dobie zagrożenia wojną. Z nadesłanych zgłoszeń od artystek i artystów, które_rzy  były_li  zmuszone_eni  emigrować  w  związku  z  konfliktami zbrojnymi ze swoich państw, stworzymy katalog online. Na podstronie Teatru Rozbark zaprezentujemy cv kandydatek_ów, z których następnie wyłonimy rezydentki_ów. Celem stworzenia  katalogu  artystów  i  artystek,  które_rzy  były_e  zmuszone_eni emigrować  w  związku  z  konfliktami zbrojnymi ze swoich państw jest umożliwienie im znalezienie pracy w zawodzie.

 

Plan rezydencyjny dla twórców i twórczyń o statusie uchodźcy_czyni ma na celu wielopoziomową integrację tych osób ze środowiskiem polskich artystów Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.  Interwencją  w  zaistniałą rzeczywistość  jest  w  naszym  rozumieniu  budowanie  pomostu  dzięki  kulturze. Zamierzamy bazować na sztuce autora naznaczonego doświadczeniem wojennym, co  więcej  związanego  z  miastem  tak  obecnie  rozpoznawalnym  w  związku  z trwającym  konfliktem  –  z Drohobyczem. Bohaterem tego opisu i planowanego projektu jest  Bruno Schulz. Przepracowywanie traumy wojennej poprzez dzieło artysty, który świadomie był apolityczny, tworzył światy mroczne, ale i magiczne zarazem, może stać się odkrywczą metodą w obliczu okrucieństwa wojny.

 

Tworzenie przez rezydentki i rezydentów prac towarzyszących spektaklowi “Bestie”w reżyserii Anny Piotrowskiej – w formie performansu, filmu, muzyki bądź instalacji, może okazać się doświadczeniem ponadnarodowym i uniwersalnie humanistycznym.

 

Wyselekcjonowane przez nas osoby – dwie na czas maksymalnie 2 miesięcy – przejdą proces wdrażania w codzienność zespołu. Oprócz regularnych zajęć z tańca współczesnego, klasycznego, treningu siłowego, emisji głosu i jogi, będą miały one szansę na stworzenie własnych prac. Wspólnie będziemy opracowywać dźwiękowo, ruchowo i aktorsko ważne dla nas teksty kultury związane z walką. Literatura i plastyka będą dla nas najważniejszym punktem odniesienia z racji swoich wartości metaforycznych i rytmicznych, które można przekuć w interesujące dla szerokiego grona widzów dzieło.

 

Rezydentkom i rezydentom, które_rzy zostaną przez nas zaproszone_eni do współpracy, zapewniamy zakwaterowanie w pokojach gościnnych Teatru Rozbark, a także pensję rezydencyjną w wysokości 6000 zł brutto na czas dwóch miesięcy pracy.